Nämnd   BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag
Gunnemar Olsson (L) Ordförande
Bengt-Arne Andersson (M) 1:e vice ordförande
Maud Hultberg (S) 2:e vice ordförande
Liselotte Holmgren-Gadd (-) Ledamot
Karin Mattsson (C) Ledamot
Olle Wängborg (MP) Ledamot
Peter Bäcklund (S) Ledamot
Christy Whiddon (S) Ledamot
Gert Kjellberg (TP) Ledamot
Marianne Möller (KD) Ledamot
Christer Olsson (SD) Ledamot
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag
Erling Alsin (-) Ersättare
Birgitta Bengtsson (S) Ersättare
Christer Ekman (S) Ersättare
Emma Lennholm (S) Ersättare
Louise Marklund (M) Ersättare
Maud Sundqvist (KD) Ersättare
Aida Tegeltija (L) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-09-28 04:00:19