Nämnd   BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
2015-01-01 -- 2018-12-31
Ordinarie ledamöter (14)
Namn Parti Uppdrag
Björn Möller (KD) Ordförande
Azar Hedemalm (MP) 1:e vice ordförande
Nils Lackfors (S) 2:e vice ordförande
Martin Tellblom (-) Ledamot
Daniel Magnusson (M) Ledamot
Gunnemar Olsson (L) Ledamot
Aida Tegeltija (L) Ledamot
Martina Gullbrandsson (KD) Ledamot
Bengt Andersson (C) Ledamot
Svante Karlsson (S) Ledamot
Isabell Eriksson (S) Ledamot
Maud Hultberg (S) Ledamot
Daniel Bull (S) Ledamot
Christer Olsson (SD) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag
Lars Andersson (KD) Ersättare
Inger Forsberg Bergstam (M) Ersättare
Maria Holgersson (C) Ersättare
Ulf Landström (S) Ersättare
Stefan Lottsson (S) Ersättare
Leif Runesson (L) Ersättare
Björn Sporrong (S) Ersättare
Christy Whiddon (S) Ersättare
Ingemar Wiklund (MP) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-02-06 04:00:18