Nämnd   BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
2023-01-01 -- 2026-12-31
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag
Gunnemar Olsson (L) Ordförande
Bertil Ahlstrand (SD) 1:e vice ordförande
Björn Möller (KD) 2:e vice ordförande
Mikael Appenborg (M) Ledamot
Britt-Marie Magnusson (M) Ledamot
Gert Kjellberg (TP) Ledamot
Veronicka Eriksson (TP) Ledamot
Henrik Kristensson (M) Ledamot
Göran Raymond Hermansson (S) Ledamot
Marieanne Berndtsson (S) Ledamot
Maud Sundqvist (KD) Ledamot
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag
Emelie Bergius (KD) Ersättare
Thomas Collberg (-) Ersättare
Christer Ekman (S) Ersättare
Christina Ericson (L) Ersättare
Emma Lennholm (S) Ersättare
Karin Mattsson (C) Ersättare
Christer Olsson (SD) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-09-29 04:00:19