Nämnd   KOMMUNFULLMÄKTIGE
2010-11-01 -- 2014-10-14
Ordinarie ledamöter (41)
Namn Parti Uppdrag
Birgitta Adolfsson (L) Ordförande
Anders G Högmark (M) 1:e vice ordförande
Torsten Gustafsson (S) 2:e vice ordförande
Bo Bertelsen (M) Ledamot
Yvonne Andersson (M) Ledamot
Håkan Bergstam (M) Ledamot
Mikael S Andersson (M) Ledamot
Inga-Lill Hast (M) Ledamot
Katarina Leone (M) Ledamot
Inger Forsberg Bergstam (L) Ledamot
Ulla-Britt Elkan (M) Ledamot
Henry Hermansson (C) Ledamot
Mats Kristensson (C) Ledamot
Martin Johansen (L) Ledamot
Gunnemar Olsson (L) Ledamot
Ewa-Lena Svensson (L) Ledamot
Hans Kristensson (L) Ledamot
Gun Alexandersson-Malm (L) Ledamot
Rosita Runegrund (KD) Ledamot
Reidun Lorentzon (KD) Ledamot
Roland Flyckt (KD) Ledamot
Benny Andersson (S) Ledamot
Gunilla Nordberg (S) Ledamot
Nils Lackfors (S) Ledamot
Robert Bull (V) Ledamot
Alma Nilsson (S) Ledamot
Claes Jansson (M) Ledamot
Isabell Eriksson (S) Ledamot
Benny Halldin (S) Ledamot
Rigmor Friis (S) Ledamot
Rikard Larsson (S) Ledamot
Hans Strandberg (S) Ledamot
Mona-Lisa Dahlberg (S) Ledamot
Emilio Cotroneo (V) Ledamot
Robert Windelstrand (M) Ledamot
Azar Hedemalm (MP) Ledamot
Gösta Andersson (-) Ledamot
Marianne Olsson (SB) Ledamot
Lars Carlsson (M) Ledamot
Ammi Henriksson (KA) Ledamot
Thord Jansson (SD) Ledamot
Ersättare (25)
Namn Parti Uppdrag
Annika Andersson (SB) Ersättare
Henrik Bergeld (M) Ersättare
Mikael Berntsson (SB) Ersättare
Udo Buchel (M) Ersättare
Maria Fogelgren (KA) Ersättare
Eivor Gustavsson (M) Ersättare
Leif Göbel (S) Ersättare
Daniel Hjerpe (L) Ersättare
Bo Isaksson (S) Ersättare
Anette Johannessen (S) Ersättare
Kjell Karlsson (MP) Ersättare
Kent Kihlberg (KD) Ersättare
Olof Kjellström (C) Ersättare
Lars-Göran Lundkwist (S) Ersättare
Cecilia Månfagre (S) Ersättare
Håkan Norrhamn (M) Ersättare
Marita Nyström (MP) Ersättare
Christer Olofsson (S) Ersättare
Inga Olsson (C) Ersättare
Berne Petersson (KD) Ersättare
Christer Tegemo (S) Ersättare
Anette Wallin (L) Ersättare
Ingela Wastegård (M) Ersättare
Anders Wernesten (L) Ersättare
Berndt Wångstedt (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-12-07 04:00:18