Nämnd   KOMMUNFULLMÄKTIGE
2018-10-10 -- 2022-10-14
Ordinarie ledamöter (41)
Namn Parti Uppdrag
Anders G Högmark (M) Ordförande
Gun Alexandersson-Malm (L) 1:e vice ordförande
Alma Sibrian (V) 2:e vice ordförande
Bo Bertelsen (M) Ledamot
Robert Windelstrand (M) Ledamot
Susanne Landgren Jansson (M) Ledamot
Bengt-Arne Andersson (M) Ledamot
Björn Möller (KD) Ledamot
Marianne Möller (KD) Ledamot
Kerstin Möller (KD) Ledamot
Robert Bull (V) Ledamot
George Strömbom (C) Ledamot
Martin Johansen (L) Ledamot
Martina Gullbrandsson (KD) Ledamot
Benita Nilsson (L) Ledamot
Gunnemar Olsson (L) Ledamot
Inga-Lill Hast (M) Ledamot
Peter Andersson (L) Ledamot
Magne Hallberg (KD) Ledamot
Rolf Persson (M) Ledamot
Benny Andersson (S) Ledamot
Rosalie Sanyang (S) Ledamot
Rikard Larsson (S) Ledamot
Anette Johannessen (S) Ledamot
Benny Halldin (S) Ledamot
Maud Hultberg (S) Ledamot
Jan Berndtsson (S) Ledamot
Annica Johansson (S) Ledamot
Klaes Lundin Eide (S) Ledamot
Thomas Collberg (-) Ledamot
Tanja Siladji Dahne (MP) Ledamot
Anna Wängborg (MP) Ledamot
Martin Johansson (-) Ledamot
Rikard Simensen (SD) Ledamot
Thord Jansson (SD) Ledamot
Christer Olsson (SD) Ledamot
Gert Kjellberg (TP) Ledamot
Cyril Esbjörnsson (TP) Ledamot
Magnus Gullbrandsson (TP) Ledamot
Andreas Hansson (TP) Ledamot
Veronicka Eriksson (TP) Ledamot
Ersättare (25)
Namn Parti Uppdrag
Vakant (V) (V) Ersättare
Vakant (V) (V) Ersättare
Filip Andersson (M) Ersättare
Yvonne Andersson (M) Ersättare
Birgitta Bengtsson (S) Ersättare
Robert Berntsson (TP) Ersättare
Karl Bloom (MP) Ersättare
Solveig Börjesson (M) Ersättare
Dan Gustavsson (M) Ersättare
Peter Gustavsson (TP) Ersättare
Elisabeth Hansson (L) Ersättare
Lars-Olof Henriksson (S) Ersättare
Emelie Holgersson (C) Ersättare
Frank Holvik (C) Ersättare
Jenn Johansson (SD) Ersättare
Helena Jonsson (S) Ersättare
Zaid Liveland (SD) Ersättare
Daniel Magnusson (M) Ersättare
Jörgen Myrberg (KD) Ersättare
Christofer Niklasson (TP) Ersättare
Bert-Inge Nordberg (S) Ersättare
Lennart Rosén (L) Ersättare
Fredrik Siladji Dahne (MP) Ersättare
Björn Sporrong (S) Ersättare
Ewa-Lena Svensson (L) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-03-31 04:00:20