Nämnd   KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
2023-01-01 -- 2026-12-31
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag
Benita Nilsson (L) Ordförande
Rikard Simensen (SD) 1:e vice ordförande
Kerstin Gunneröd (S) 2:e vice ordförande
Frank Holvik (C) Ledamot
Andreas Hansson (TP) Ledamot
Robert Berntsson (TP) Ledamot
Claes Jansson (M) Ledamot
Magnus Andersson (M) Ledamot
Christoffer Lorentsson (KD) Ledamot
Bert-Inge Nordberg (S) Ledamot
Moody Magnusson (S) Ledamot
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag
Ludwig Andréasson (S) Ersättare
Tobias Bergström (KD) Ersättare
Thomas Collberg (-) Ersättare
Liselotte Holmgren-Gadd (M) Ersättare
Björn Johannessen (S) Ersättare
Ewa-Lena Svensson (L) Ersättare
Anders Westlund (SD) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-09-29 04:00:19