Nämnd   KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIEUTSKOTT
2015-01-01 -- 2018-12-31
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag
Benita Nilsson (L) Ordförande
Susanne Landgren Jansson (M) 1:e vice ordförande
Bert-Inge Nordberg (S) 2:e vice ordförande
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag
 
Uppdaterad 2022-01-27 04:00:19