Nämnd   KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIEUTSKOTT
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag
Benita Nilsson (L) Ordförande
Frank Holvik (C) 1:e vice ordförande
Rikard Simensen (SD) 2:e vice ordförande
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag
 
Uppdaterad 2023-02-06 04:00:18