Nämnd   KOMMUNSTYRELSEN
2015-01-01 -- 2018-12-31
Ordinarie ledamöter (16)
Namn Parti Uppdrag
Martin Johansen (L) Ordförande
Lars Carlsson (M) 1:e vice ordförande
Benny Andersson (S) 2:e vice ordförande
Peter Andersson (L) Ledamot
Björn Möller (KD) Ledamot
Bo Bertelsen (M) Ledamot
Filip Gollungberg (M) Ledamot
Roland Flyckt (KD) Ledamot
Tanja Siladji Dahne (MP) Ledamot
Mats Kristensson (C) Ledamot
Jeanette Lagervall (-) Ledamot
Benny Halldin (S) Ledamot
Rosalie Sanyang (S) Ledamot
Claes Jansson (M) Ledamot
Gert Kjellberg (TP) Ledamot
Thord Jansson (SD) Ledamot
Ersättare (16)
Namn Parti Uppdrag
Vakant (MP) (MP) Ersättare
Håkan Bergstam (M) Ersättare
Robert Bull (V) Ersättare
Inger Forsberg Bergstam (M) Ersättare
Magnus Gullbrandsson (TP) Ersättare
Leif Göbel (S) Ersättare
Emelie Holgersson (C) Ersättare
Jenn Johansson (SD) Ersättare
Annika Kristensson (L) Ersättare
Nils Lackfors (S) Ersättare
Susanne Landgren Jansson (M) Ersättare
Rikard Larsson (S) Ersättare
Jörgen Myrberg (KD) Ersättare
Christy Whiddon (S) Ersättare
Christina Widlund (L) Ersättare
Robert Windelstrand (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-02-06 04:00:18