Nämnd   KOMMUNSTYRELSEN
2011-01-01 -- 2014-12-31
Ordinarie ledamöter (13)
Namn Parti Uppdrag
Martin Johansen (L) Ordförande
Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande
Benny Andersson (S) 2:e vice ordförande
Anders Wernesten (L) Ledamot
Yvonne Andersson (M) Ledamot
Håkan Bergstam (M) Ledamot
Roland Flyckt (KD) Ledamot
Gösta Andersson (-) Ledamot
Mats Kristensson (C) Ledamot
Gunilla Nordberg (S) Ledamot
Benny Halldin (S) Ledamot
Hanna Gustafsson (S) Ledamot
Robert Windelstrand (M) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag
Robert Bull (V) Ersättare
Inga-Lill Hast (M) Ersättare
Azar Hedemalm (MP) Ersättare
Daniel Hjerpe (L) Ersättare
Anders G Högmark (M) Ersättare
Claes Jansson (M) Ersättare
Nils Lackfors (S) Ersättare
Filip Malm (L) Ersättare
Karl-Erik Persson (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-02-06 04:00:18