Nämnd   KOMMUNSTYRELSEN
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag
Martin Johansen (L) Ordförande
Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande
Martin Johansson (-) 2:e vice ordförande
Magne Hallberg (KD) Ledamot
George Strömbom (C) Ledamot
Tanja Siladji Dahne (MP) Ledamot
Rikard Larsson (S) Ledamot
Rosalie Sanyang (S) Ledamot
Gert Kjellberg (TP) Ledamot
Cyril Esbjörnsson (TP) Ledamot
Björn Möller (KD) Ledamot
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag
Erling Alsin (-) Ersättare
Niklas Emilsson (L) Ersättare
Magnus Gullbrandsson (TP) Ersättare
Benny Halldin (S) Ersättare
Anette Johannessen (S) Ersättare
Rolf Persson (M) Ersättare
Robert Windelstrand (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2022-12-09 04:00:14