Nämnd   STRATEGI- OCH FRAMTIDSUTSKOTTET
2016-01-01 -- 2018-12-31
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag
Azar Hedemalm (MP) Ordförande
Roland Flyckt (KD) 1:e vice ordförande
Benny Halldin (S) 2:e vice ordförande
Emelie Holgersson (C) Ledamot
Gunilla Nordberg (S) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag
Vakant (M) (M) Ersättare
Robert Bull (V) Ersättare
Mike Hansson (M) Ersättare
Nils Lackfors (S) Ersättare
Anders Wernesten (L) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-02-06 04:00:18