Nämnd   TJÖRNS KOMMUNALA FÖRVALTNINGS AB
2015-04-15 -- 2019-02-28
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag
Martin Johansen (L) Ordförande
Lars Carlsson (M) 1:e vice ordförande
Benny Andersson (S) 2:e vice ordförande
Eva Hammar (MP) Ledamot
Jeanette Lagervall (V) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag
Håkan Bergstam (M) Suppleant
Jan Berndtsson (S) Suppleant
Roland Flyckt (KD) Suppleant
Rigmor Friis (S) Suppleant
George Strömbom (C) Suppleant
 
Uppdaterad 2022-01-27 04:00:19