Nämnd   TJÖRNS KOMMUNALA FÖRVALTNINGS AB
2019-03-01 -- 2023-02-28
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag
Martin Johansen (L) Ordförande
Robert Windelstrand (M) 1:e vice ordförande
Rosalie Sanyang (S) 2:e vice ordförande
George Strömbom (C) Ledamot
Cyril Esbjörnsson (TP) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag
Benny Halldin (S) Suppleant
Inga-Lill Hast (M) Suppleant
Rikard Larsson (S) Suppleant
Jörgen Myrberg (KD) Suppleant
Anna Wängborg (MP) Suppleant
 
Uppdaterad 2022-12-09 04:00:14