Nämnd   TJÖRNS KOMMUNALA FÖRVALTNINGS AB
2023-03-01 -- 2027-02-28
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag
Martin Johansen (L) Ordförande
Thord Jansson (SD) 1:e vice ordförande
Peter Bäcklund (S) 2:e vice ordförande
George Strömbom (C) Ledamot
Ludwig Andréasson (S) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag
Bertil Ahlstrand (SD) Suppleant
Svante Blidberg (C) Suppleant
Martina Gullbrandsson (KD) Suppleant
Peter Gustavsson (TP) Suppleant
Anette Johannessen (S) Suppleant
 
Uppdaterad 2023-09-29 04:00:19