Nämnd   TJÖRNS HAMNAR AB
2023-03-01 -- 2027-02-28
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag
Bo Bertelsen (M) Ordförande
Gert Kjellberg (TP) 1:e vice ordförande
Svante Karlsson (S) 2:e vice ordförande
Mats Johansson (L) Ledamot
Roland Flyckt (KD) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag
Jan Berndtsson (S) Suppleant
Björn Eskilsson (C) Suppleant
Reidun Lorentzon (KD) Suppleant
Christofer Niklasson (TP) Suppleant
Lennart Rosén (L) Suppleant
 
Uppdaterad 2023-09-29 04:00:19