Nämnd   TJÖRNS MÅLTIDS AB
2019-03-01 -- 2023-02-28
Ordinarie ledamöter (3)
Namn Parti Uppdrag
Birgitta Adolfsson (L) Ordförande
Iréne Gustafsson (C) 1:e vice ordförande
Gunnel Lundberg (TP) 2:e vice ordförande
Ersättare (3)
Namn Parti Uppdrag
Anne Gustafsson (KD) Suppleant
Britt-Marie Magnusson (M) Suppleant
Kerstin Möller (KD) Suppleant
 
Uppdaterad 2022-12-09 04:00:14