Nämnd   VALNÄMNDEN
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag
Robert Johansson (M) Ordförande
Rikard Larsson (S) Vice ordförande
Hans Kristensson (L) Ledamot
Dan Gustavsson (M) Ledamot
Karin Mattsson (C) Ledamot
Urban Möller (L) Ledamot
Erling Alsin (-) Ledamot
Gert Kjellberg (TP) Ledamot
Rikard Simensen (SD) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag
Lars Andersson (KD) Ersättare
Svante Blidberg (C) Ersättare
Cyril Esbjörnsson (TP) Ersättare
Maud Hultberg (S) Ersättare
Thord Jansson (SD) Ersättare
Susanne Landgren Jansson (M) Ersättare
Leif Runesson (L) Ersättare
Christer Wrangsten (V) Ersättare
Olle Wängborg (MP) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-12-05 04:00:15