Nämnd   VALNÄMNDEN
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag
Robert Windelstrand (M) Ordförande
Rikard Larsson (S) Vice ordförande
Urban Möller (L) Ledamot
Dan Gustavsson (M) Ledamot
Karin Mattsson (C) Ledamot
Fredrik Siladji Dahne (MP) Ledamot
Erling Alsin (-) Ledamot
Gert Kjellberg (TP) Ledamot
Rikard Simensen (SD) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag
Lars Andersson (KD) Ersättare
Svante Blidberg (C) Ersättare
Cyril Esbjörnsson (TP) Ersättare
Maud Hultberg (S) Ersättare
Thord Jansson (SD) Ersättare
Susanne Landgren Jansson (M) Ersättare
Leif Runesson (L) Ersättare
Christer Wrangsten (V) Ersättare
Olof Wängborg (MP) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-06-05 04:00:19