Nämnd   VALNÄMNDEN
2023-01-01 -- 2026-12-31
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag
Karin Mattsson (C) Ordförande
Benny Halldin (S) Vice ordförande
Inger Larsson Möller (L) Ledamot
Yvonne Andersson (M) Ledamot
Rikard Simensen (SD) Ledamot
Andreas Hansson (TP) Ledamot
Christer Wrangsten (V) Ledamot
Lars Andersson (KD) Ledamot
Fredrik Siladji Dahne (MP) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag
Vakant (V) (V) Ersättare
Svante Blidberg (C) Ersättare
Thord Jansson (SD) Ersättare
Gert Kjellberg (TP) Ersättare
Emma Lennholm (S) Ersättare
Hans Nilsson (L) Ersättare
Leo Taari (M) Ersättare
Daniel Ulmfelt (KD) Ersättare
Olof Wängborg (MP) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-09-29 04:00:19