Nämnd   BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag
Bengt-Arne Andersson (M) 1:e vice ordförande
Peter Bäcklund (S) Ledamot
Christer Ekman (S) Ledamot
Liselotte Holmgren-Gadd (-) Ledamot
Maud Hultberg (S) 2:e vice ordförande
Gert Kjellberg (TP) Ledamot
Karin Mattsson (C) Ledamot
Marianne Möller (KD) Ledamot
Christer Olsson (SD) Ledamot
Gunnemar Olsson (L) Ordförande
Olle Wängborg (MP) Ledamot
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag
Erling Alsin (-) Ersättare
Birgitta Bengtsson (S) Ersättare
Christina Ericson (L) Ersättare
Göran Raymond Hermansson (S) Ersättare
Emma Lennholm (S) Ersättare
Louise Marklund (M) Ersättare
Maud Sundqvist (KD) Ersättare
 
Uppdaterad 2022-05-24 04:00:18