Nämnd   TJÖRNS KOMMUNALA FÖRVALTNINGS AB
2019-03-01 -- 2023-02-28
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag
Lars Carlsson (M) 1:e vice ordförande
Cyril Esbjörnsson (TP) Ledamot
Martin Johansen (L) Ordförande
Rosalie Sanyang (S) 2:e vice ordförande
George Strömbom (C) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag
Benny Halldin (S) Suppleant
Robert Johansson (M) Suppleant
Rikard Larsson (S) Suppleant
Jörgen Myrberg (KD) Suppleant
Anna Wängborg (MP) Suppleant
 
Uppdaterad 2021-12-04 04:00:24