Nämnd   VALNÄMNDEN
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag
Erling Alsin (-) Ledamot
Dan Gustavsson (M) Ledamot
Gert Kjellberg (TP) Ledamot
Rikard Larsson (S) Vice ordförande
Karin Mattsson (C) Ledamot
Urban Möller (L) Ledamot
Fredrik Siladji Dahne (MP) Ledamot
Rikard Simensen (SD) Ledamot
Robert Windelstrand (M) Ordförande
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag
Lars Andersson (KD) Ersättare
Svante Blidberg (C) Ersättare
Cyril Esbjörnsson (TP) Ersättare
Maud Hultberg (S) Ersättare
Thord Jansson (SD) Ersättare
Susanne Landgren Jansson (M) Ersättare
Leif Runesson (L) Ersättare
Christer Wrangsten (V) Ersättare
Olof Wängborg (MP) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-12-07 04:00:18