Nämnd   BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag
Olof Wängborg (MP) Ledamot
Gunnemar Olsson (L) Ordförande
Christer Olsson (SD) Ledamot
Marianne Möller (KD) Ledamot
Karin Mattsson (C) Ledamot
Gert Kjellberg (TP) Ledamot
Maud Hultberg (S) 2:e vice ordförande
Liselotte Holmgren-Gadd (M) Ledamot
Christer Ekman (S) Ledamot
Peter Bäcklund (S) Ledamot
Bengt-Arne Andersson (M) 1:e vice ordförande
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag
Maud Sundqvist (KD) Ersättare
Louise Marklund (M) Ersättare
Emma Lennholm (S) Ersättare
Göran Raymond Hermansson (S) Ersättare
Christina Ericson (L) Ersättare
Birgitta Bengtsson (S) Ersättare
Erling Alsin (-) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-02-06 04:00:18