Nämnd   KOMMUNFULLMÄKTIGE
2022-10-15 -- 2026-10-14
Ordinarie ledamöter (41)
Namn Parti Uppdrag
Robert Windelstrand (M) Ledamot
George Strömbom (C) Ledamot
Rikard Simensen (SD) Ledamot
Tanja Siladji Dahne (MP) Ledamot
Rosalie Sanyang (S) 2:e vice ordförande
Gunnemar Olsson (L) Ledamot
Christer Olsson (SD) Ledamot
Kristina Nyckelgård (M) Ledamot
Christofer Niklasson (TP) Ledamot
Björn Möller (KD) Ledamot
Jörgen Myrberg (KD) Ledamot
Robert Mattsson (C) Ordförande
Emma Lennholm (S) Ledamot
Rikard Larsson (S) Ledamot
Jeanette Lagervall (-) Ledamot
Gert Kjellberg (TP) Ledamot
Jenn Johansson (SD) Ledamot
Martin Johansen (L) Ledamot
Anette Johannessen (S) Ledamot
Thord Jansson (SD) Ledamot
Claes Jansson (M) Ledamot
Maud Hultberg (S) Ledamot
Göran Raymond Hermansson (S) Ledamot
Andreas Hansson (TP) Ledamot
Benny Halldin (S) Ledamot
Magne Hallberg (KD) Ledamot
Martina Gullbrandsson (KD) Ledamot
Magnus Gullbrandsson (TP) Ledamot
Sofia Freij (KD) Ledamot
Cyril Esbjörnsson (TP) Ledamot
Christina Ericson (L) Ledamot
Thomas Collberg (-) Ledamot
Peter Bäcklund (S) Ledamot
Bo Bertelsen (M) Ledamot
Marieanne Berndtsson (S) Ledamot
Ludwig Andréasson (S) Ledamot
Yvonne Andersson (M) Ledamot
Peter Andersson (L) Ledamot
Bengt-Arne Andersson (M) Ledamot
Gun Alexandersson-Malm (L) 1:e vice ordförande
Bertil Ahlstrand (SD) Ledamot
Ersättare (26)
Namn Parti Uppdrag
Christer Wrangsten (V) Ersättare
Kennie Wilund (SD) Ersättare
Anders Westlund (SD) Ersättare
Ewa-Lena Svensson (L) Ersättare
Rolf Persson (M) Ersättare
Benita Nilsson (L) Ersättare
Marianne Möller (KD) Ersättare
Kerstin Möller (KD) Ersättare
Klaes Lundin Eide (S) Ersättare
Christoffer Lorentsson (KD) Ersättare
Jan Josefsson (V) Ersättare
Mats Johansson (L) Ersättare
Margareta Jansson (SD) Ersättare
Jan Holmgren (MP) Ersättare
Henry Hermansson (C) Ersättare
Peter Gustavsson (TP) Ersättare
Kerstin Gunneröd (S) Ersättare
Veronicka Eriksson (TP) Ersättare
Mona-Lisa Dahlberg (S) Ersättare
Svante Blidberg (C) Ersättare
Robert Berntsson (TP) Ersättare
Jan Berndtsson (S) Ersättare
Carolin Bengtsson (MP) Ersättare
Mikael Appenborg (M) Ersättare
Magnus Andersson (M) Ersättare
Benny Andersson (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-02-06 04:00:18