Nämnd   REVISORER
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag
Dan-Tore Toresson (M) Vice ordförande
Mats Simonsson (S) Ledamot
Staffan Mattsson (L) Ledamot
Per Jensnäs (-) Ledamot
Anders Forsman (S) Ordförande
Ersättare (0)
Namn Parti Uppdrag
 
Uppdaterad 2023-03-31 04:00:20