Nämnd   BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag
Karin Mattsson (C) Ledamot
Marianne Möller (KD) Ledamot
Gunnemar Olsson (L) Ordförande
Liselotte Holmgren-Gadd (M) Ledamot
Bengt-Arne Andersson (M) 1:e vice ordförande
Olof Wängborg (MP) Ledamot
Peter Bäcklund (S) Ledamot
Maud Hultberg (S) 2:e vice ordförande
Christer Ekman (S) Ledamot
Christer Olsson (SD) Ledamot
Gert Kjellberg (TP) Ledamot
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag
Erling Alsin (-) Ersättare
Maud Sundqvist (KD) Ersättare
Christina Ericson (L) Ersättare
Louise Marklund (M) Ersättare
Emma Lennholm (S) Ersättare
Göran Raymond Hermansson (S) Ersättare
Birgitta Bengtsson (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-02-06 04:00:18