Nämnd   KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
2015-01-01 -- 2015-12-31
Ordinarie ledamöter (14)
Namn Parti Uppdrag
Frank Holvik (C) Ledamot
Ulf Mellin (C) Ledamot
Barbro Johansson (KD) Ledamot
Benita Nilsson (L) Ordförande
Annika Andersson (L) Ledamot
Ewa-Lena Svensson (L) Ledamot
Lennart Rosén (L) 1:e vice ordförande
Berndt Wångstedt (M) Ledamot
Anette Olausson (MP) Ledamot
Alma Nilsson (S) 2:e vice ordförande
Bert-Inge Nordberg (S) Ledamot
Tina Baudino (S) Ledamot
Rikard Simensen (SD) Ledamot
Daniel Loch (TP) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag
George Strömbom (C) Ersättare
Kenneth Hermansson (L) Ersättare
Dan Gustavsson (M) Ersättare
Inger Forsberg Bergstam (M) Ersättare
Belinda Olofsson Olausson (MP) Ersättare
Klaes Lundin Eide (S) Ersättare
Rosalie Sanyang (S) Ersättare
John Sporrong (S) Ersättare
Alma Sibrian (V) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-09-27 04:00:18