Nämnd   KOMMUNSTYRELSEN
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag
Martin Johansson (-) 2:e vice ordförande
George Strömbom (C) Ledamot
Magne Hallberg (KD) Ledamot
Björn Möller (KD) Ledamot
Martin Johansen (L) Ordförande
Lars Carlsson (M) 1:e vice ordförande
Tanja Siladji Dahne (MP) Ledamot
Rosalie Sanyang (S) Ledamot
Rikard Larsson (S) Ledamot
Cyril Esbjörnsson (TP) Ledamot
Gert Kjellberg (TP) Ledamot
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag
Erling Alsin (-) Ersättare
Niklas Emilsson (L) Ersättare
Rolf Persson (M) Ersättare
Bo Bertelsen (M) Ersättare
Benny Halldin (S) Ersättare
Anette Johannessen (S) Ersättare
Magnus Gullbrandsson (TP) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-10-16 04:00:14