Nämnd   STRATEGI- OCH FRAMTIDSUTSKOTTET
2015-01-01 -- 2015-12-31
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag
Emelie Holgersson (C) Ledamot
Roland Flyckt (KD) 1:e vice ordförande
Azar Hedemalm (MP) Ordförande
Gunilla Nordberg (S) Ledamot
Benny Halldin (S) 2:e vice ordförande
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag
Lennart Rosén (L) Ersättare
Anders Wernesten (L) Ersättare
Mikael S Andersson (M) Ersättare
Nils Lackfors (S) Ersättare
Robert Bull (V) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-03-31 04:00:20