Nämnd   SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag
Urban Möller (-) Ledamot
Robert Mattsson (C) Ledamot
Jörgen Myrberg (KD) Ledamot
Peter Andersson (L) 1:e vice ordförande
Lars Carlsson (M) Ordförande
Rikard Larsson (S) 2:e vice ordförande
Björn Sporrong (S) Ledamot
Jan Berndtsson (S) Ledamot
Stefan Wirtberg (S) Ledamot
Jenn Johansson (SD) Ledamot
Cyril Esbjörnsson (TP) Ledamot
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag
Vakant (-) (-) Ersättare
Stellan Samsson (-) Ersättare
Björn Möller (KD) Ersättare
Mats Johansson (L) Ersättare
Robert Johansson (M) Ersättare
Robert Berntsson (TP) Ersättare
Jeanette Lagervall (V) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-10-16 04:00:14