Nämnd   SOCIALNÄMNDEN
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag
Elisabeth Halvors (-) Ledamot
Gun Alexandersson-Malm (L) Ordförande
Susanne Landgren Jansson (M) 1:e vice ordförande
Dan Gustavsson (M) Ledamot
Yvonne Andersson (M) Ledamot
Anette Johannessen (S) 2:e vice ordförande
Barbro Leidzén (S) Ledamot
Björn Sporrong (S) Ledamot
Annica Johansson (S) Ledamot
Thord Jansson (SD) Ledamot
Gunnel Lundberg (TP) Ledamot
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag
Inger Larsson Möller (-) Ersättare
Elisabeth Hansson (L) Ersättare
Vakant (M) (M) Ersättare
Svante Karlsson (S) Ersättare
Gerhard Bernhardsson (S) Ersättare
Christofer Niklasson (TP) Ersättare
Thomas Collberg (V) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-10-16 04:00:14