Nämnd   TJÖRNS KOMMUNALA FÖRVALTNINGS AB
2019-03-01 -- 2023-02-28
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag
George Strömbom (C) Ledamot
Martin Johansen (L) Ordförande
Lars Carlsson (M) 1:e vice ordförande
Rosalie Sanyang (S) 2:e vice ordförande
Cyril Esbjörnsson (TP) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag
Jörgen Myrberg (KD) Suppleant
Robert Johansson (M) Suppleant
Anna Wängborg (MP) Suppleant
Rikard Larsson (S) Suppleant
Benny Halldin (S) Suppleant
 
Uppdaterad 2021-10-16 04:00:14