Nämnd   VALBEREDNING
2014-10-17 -- 2018-10-14
Ordinarie ledamöter (10)
Namn Parti Uppdrag
George Strömbom (C) Ledamot
Roland Flyckt (KD) Ledamot
Gunnemar Olsson (L) Ledamot
Filip Gollungberg (M) Ordförande
Fredrik Siladji Dahne (MP) Ledamot
Benny Halldin (S) Vice ordförande
Thord Jansson (SD) Ledamot
Gert Kjellberg (TP) Ledamot
Jeanette Lagervall (V) Ledamot
Christer Wrangsten (V) Ledamot
Ersättare (10)
Namn Parti Uppdrag
Mats Kristensson (C) Ersättare
Björn Möller (KD) Ersättare
Jörgen Myrberg (KD) Ersättare
Birgitta Adolfsson (L) Ersättare
Azar Hedemalm (MP) Ersättare
Benny Andersson (S) Ersättare
Rosalie Sanyang (S) Ersättare
Rikard Simensen (SD) Ersättare
Daniel Loch (TP) Ersättare
Alma Sibrian (V) Ersättare
 
Uppdaterad 2022-10-03 04:00:22