Nämnd   VALBEREDNING
2018-10-15 -- 2022-10-14
Ordinarie ledamöter (10)
Namn Parti Uppdrag
Erling Alsin (-) Ledamot
George Strömbom (C) Ledamot
Magne Hallberg (KD) Ledamot
Gunnemar Olsson (L) Ordförande
Bengt-Arne Andersson (M) Ledamot
Fredrik Siladji Dahne (MP) Ledamot
Rosalie Sanyang (S) Ledamot
Benny Andersson (S) Vice ordförande
Rikard Simensen (SD) Ledamot
Gert Kjellberg (TP) Ledamot
Ersättare (10)
Namn Parti Uppdrag
Frank Holvik (C) Ersättare
Reidun Lorentzon (KD) Ersättare
Inger Larsson Möller (L) Ersättare
Vakant (L) (L) Ersättare
Robert Windelstrand (M) Ersättare
Anette Johannessen (S) Ersättare
Göran Raymond Hermansson (S) Ersättare
Thord Jansson (SD) Ersättare
Cyril Esbjörnsson (TP) Ersättare
Christer Wrangsten (V) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-12-07 04:00:18