Nämnd   VALNÄMNDEN
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ordinarie ledamöter (9)
Namn Parti Uppdrag
Erling Alsin (-) Ledamot
Karin Mattsson (C) Ledamot
Urban Möller (L) Ledamot
Robert Windelstrand (M) Ordförande
Dan Gustavsson (M) Ledamot
Fredrik Siladji Dahne (MP) Ledamot
Rikard Larsson (S) Vice ordförande
Rikard Simensen (SD) Ledamot
Gert Kjellberg (TP) Ledamot
Ersättare (9)
Namn Parti Uppdrag
Svante Blidberg (C) Ersättare
Lars Andersson (KD) Ersättare
Leif Runesson (L) Ersättare
Susanne Landgren Jansson (M) Ersättare
Olof Wängborg (MP) Ersättare
Maud Hultberg (S) Ersättare
Thord Jansson (SD) Ersättare
Cyril Esbjörnsson (TP) Ersättare
Christer Wrangsten (V) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-09-29 04:00:19