Nämnd   BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag
Gert Kjellberg (TP) Ledamot
Christer Olsson (SD) Ledamot
Maud Hultberg (S) 2:e vice ordförande
Peter Bäcklund (S) Ledamot
Christer Ekman (S) Ledamot
Olle Wängborg (MP) Ledamot
Bengt-Arne Andersson (M) 1:e vice ordförande
Gunnemar Olsson (L) Ordförande
Marianne Möller (KD) Ledamot
Karin Mattsson (C) Ledamot
Liselotte Holmgren-Gadd (-) Ledamot
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag
Birgitta Bengtsson (S) Ersättare
Emma Lennholm (S) Ersättare
Göran Raymond Hermansson (S) Ersättare
Louise Marklund (M) Ersättare
Aida Tegeltija (L) Ersättare
Maud Sundqvist (KD) Ersättare
Erling Alsin (-) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-12-04 04:00:24