Nämnd   SOCIALNÄMNDEN
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag
Gunnel Lundberg (TP) Ledamot
Thord Jansson (SD) Ledamot
Annica Johansson (S) Ledamot
Anette Johannessen (S) 2:e vice ordförande
Barbro Leidzén (S) Ledamot
Björn Sporrong (S) Ledamot
Susanne Landgren Jansson (M) 1:e vice ordförande
Dan Gustavsson (M) Ledamot
Yvonne Andersson (M) Ledamot
Elisabeth Halvors (L) Ledamot
Gun Alexandersson-Malm (L) Ordförande
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag
Thomas Collberg (V) Ersättare
Christofer Niklasson (TP) Ersättare
Gerhard Bernhardsson (S) Ersättare
Svante Karlsson (S) Ersättare
Kristina Nyckelgård (M) Ersättare
Elisabeth Hansson (L) Ersättare
Inger Larsson Möller (L) Ersättare
 
Uppdaterad 2021-12-04 04:00:24