Nämnd   TJÖRNS KOMMUNALA FÖRVALTNINGS AB
2019-03-01 -- 2023-02-28
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag
Cyril Esbjörnsson (TP) Ledamot
Rosalie Sanyang (S) 2:e vice ordförande
Lars Carlsson (M) 1:e vice ordförande
Martin Johansen (L) Ordförande
George Strömbom (C) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag
Benny Halldin (S) Suppleant
Rikard Larsson (S) Suppleant
Anna Wängborg (MP) Suppleant
Robert Johansson (M) Suppleant
Jörgen Myrberg (KD) Suppleant
 
Uppdaterad 2021-12-04 04:00:24