Nämnd   BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag
Gunnemar Olsson (L) Ordförande
Bengt-Arne Andersson (M) 1:e vice ordförande
Maud Hultberg (S) 2:e vice ordförande
Gert Kjellberg (TP) Ledamot
Christer Olsson (SD) Ledamot
Marianne Möller (KD) Ledamot
Liselotte Holmgren-Gadd (-) Ledamot
Olle Wängborg (MP) Ledamot
Peter Bäcklund (S) Ledamot
Karin Mattsson (C) Ledamot
Christer Ekman (S) Ledamot
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag
Aida Tegeltija (L) Ersättare
Louise Marklund (M) Ersättare
Erling Alsin (-) Ersättare
Birgitta Bengtsson (S) Ersättare
Maud Sundqvist (KD) Ersättare
Emma Lennholm (S) Ersättare
Göran Raymond Hermansson (S) Ersättare
 
Uppdaterad 2022-01-27 04:00:19