Nämnd   SOCIALNÄMNDEN
2019-01-01 -- 2022-12-31
Ordinarie ledamöter (11)
Namn Parti Uppdrag
Gun Alexandersson-Malm (L) Ordförande
Susanne Landgren Jansson (M) 1:e vice ordförande
Anette Johannessen (S) 2:e vice ordförande
Barbro Leidzén (S) Ledamot
Björn Sporrong (S) Ledamot
Dan Gustavsson (M) Ledamot
Thord Jansson (SD) Ledamot
Annica Johansson (S) Ledamot
Yvonne Andersson (M) Ledamot
Gunnel Lundberg (TP) Ledamot
Elisabeth Halvors (L) Ledamot
Ersättare (7)
Namn Parti Uppdrag
Elisabeth Hansson (L) Ersättare
Thomas Collberg (-) Ersättare
Gerhard Bernhardsson (S) Ersättare
Christofer Niklasson (TP) Ersättare
Inger Larsson Möller (L) Ersättare
Svante Karlsson (S) Ersättare
Kristina Nyckelgård (M) Ersättare
 
Uppdaterad 2023-06-02 04:00:20