Nämnd   TJÖRNS KOMMUNALA FÖRVALTNINGS AB
2019-03-01 -- 2023-02-28
Ordinarie ledamöter (5)
Namn Parti Uppdrag
Martin Johansen (L) Ordförande
Lars Carlsson (M) 1:e vice ordförande
Rosalie Sanyang (S) 2:e vice ordförande
Cyril Esbjörnsson (TP) Ledamot
George Strömbom (C) Ledamot
Ersättare (5)
Namn Parti Uppdrag
Robert Johansson (M) Suppleant
Benny Halldin (S) Suppleant
Jörgen Myrberg (KD) Suppleant
Anna Wängborg (MP) Suppleant
Rikard Larsson (S) Suppleant
 
Uppdaterad 2021-10-16 04:00:14