Förtroendevald   Frank Holvik (c) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   frank.holvik@tjorn.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 1:e vice ordförande 2019-01-01 --
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS PRESIDIEUTSKOTT 1:e vice ordförande 2019-01-01 --
VALBEREDNING Ersättare 2018-10-15 --
KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare 2018-10-10 --
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ledamot 2016-01-01 -- 2018-12-31
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Ledamot 2015-01-01 -- 2015-12-31
SOCIALNÄMNDEN Ersättare 2015-01-01 -- 2016-06-27
 
Uppdaterad 2021-12-05 04:00:15