Förtroendevald   Vakant (-)  (-) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Ersättare 2019-01-01 -- 2021-10-21
 
Uppdaterad 2021-12-05 04:00:15