Förtroendevald   Anette Johannessen (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   anette.johannessen@tjorn.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
VALBEREDNING Ersättare 2021-10-21 --
KOMMUNFULLMÄKTIGE Ledamot 2021-10-05 --
KOMMUNSTYRELSEN Ersättare 2019-12-12 --
SOCIALNÄMNDEN 2:e vice ordförande 2019-01-01 --
SOCIALNÄMNDENS PRESIDIEUTSKOTT 2:e vice ordförande 2019-01-01 --
SOCIALNÄMNDEN 2:e vice ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
SOCIALNÄMNDENS PRESIDIEUTSKOTT 2:e vice ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare 2010-11-01 -- 2014-10-14
 
Uppdaterad 2021-12-06 04:00:17